Бэлнээр

Төлөх дүн

70,652,000 ₮

 • Байраа сонгоно
 • Гэрээ байгуулна
 • Төлбөрөө банкинд тушаана
 • Ордероо гардаж авна

Захиалах

Компаний зээл

Нийт 5 жил

49,456,400 ₮ / зээлийн дүн

 • Сарын хүү 1%
 • Урьдчилгаа төлбөр 30% доошгүй
 • Орлого нотлоно
 • Урьдчилгаа төлбөрөө тушаана
 • Тогтмол ажилтай байна
 • Бусад бичиг баримт

Захиалах

Банкны зээл

Нийт 20 жил

49,456,400 ₮ / зээлийн дүн

 • Банкаа сонгоно
 • Жилийн хүү 8 - 16%
 • Урьдчилгаа төлбөр 30%-с доошгүй
 • Сүүлийн 12 сар нийгмийн даатгал төлсөн
 • МИК-ийн журамд заагдсан бичиг баримт
 • Бусад бичиг баримт

Захиалах

Зээлийн тооцоолуур
Фэйсбүүк чат
Холбоо барих