9.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар бүтээн байгуулалтын 127 төсөл хэрэгжиж байна

2017-12-27

2016 онд Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд ОНХС-гийн 4.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 60, Аймгийн 4.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 67 буюу нийт 127 төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Дээрх төсл


Зээлийн тооцоолуур
Фэйсбүүк чат
Холбоо барих